Tijdelijke opdracht: Adviseur Incidentpreventie en incidenthandler

(opdrachtnummer:16.082)

Het betreft een opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. IBD zoekt met nadruk kandidaten die langere tijd beschikbaar zijn.  De omvang is gemiddeld 36 uur per week.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. Daarnaast voert KING in opdracht van de VNG grote onderdelen van de Digitale Agenda 2020 uit. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over de IBD

KING is op zoek naar een adviseur incidentpreventie en incidenthandler die affiniteit heeft met incidentcoördinatie en kennis heeft van informatiebeveiliging en ICT. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is opgericht in opdracht van gemeenten om hen te helpen om het bewustzijn te verhogen en het beveiligingsniveau te verbeteren. De IBD is een kleine, hechte afdeling binnen de KING organisatie en bestaat momenteel uit 12 medewerkers. De IBD bestaat uit gedreven en betrokken medewerkers die ieder bereid zijn een stapje extra te doen. Er heerst een cultuur waarbij men kritisch is en elkaar aanspreekt op handelen en gedrag. Met name de aard van de werkzaamheden, de benodigde integriteit, en de urgentie en de noodzaak tot vlot en daadkrachtig  handelen zorgen hiervoor.

Doel van de opdracht

De incidenthandler draagt bij aan het verbeteren van de digitale veiligheid en de bestrijding van cybercriminaliteit  voor gemeenten. Dit doe je enerzijds als IB-adviseur als het eerste aanspreekpunt voor gemeenten. Anderzijds door het uitvoeren van incident-handling werkzaamheden binnen de CERT (Computer Emergency Response team)  taak van de IBD.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Vast eerste aanspreekpunt op de IBD CERT helpdesk (telefonisch en email) voor het uitvoeren van advieswerkzaamheden en incident-handling;
 • Werken volgens de CERT processen en protocollen waarbij structuur en punctualiteit van groot belang zijn;
 • Meedraaien in piketdiensten;
 • Het samenwerken met en ondersteunen/informeren van gemeenten/leveranciers/ketenpartners bij de analyse van security incidenten(telefonisch/email);
 • Signaleren van behoeften van gemeenten aan aanvullende informatie en ondersteunende producten en het doorgeven van deze signalen aan de IBD-adviseurs;
 • Mede-ontwikkelen van white papers en factsheets;
 • Bijhouden ticketregistratiesysteem.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een ICT functie, waarvan minimaal 2 jaar binnen een security functie, zoals bijvoorbeeld een security officer, security adviseur  of incidenthandler. Binnen deze werkervaring zijn de volgende aspecten van belang:
 • Een afgeronde technische ICT/Security opleiding HBO of vergelijkbaar niveau of een HBO opleiding met affiniteit voor ICT/techniek/Security, bijvoorbeeld technische informatica of security management;
  • Inzicht in actuele dreigingen en incidenten en het bepalen van de impact hiervan voor gemeenten;
  • Kennis van procesautomatisering, dreigingen, risico’s en maatregelen met betrekking tot de gehele informatievoorziening binnen een organisatie;
  • Kennis van het OSI model en de bijbehorende protocollen;
  • Ervaring met het toepassen resp adviseren van standaarden, methoden en technieken op het terrein van informatiebeveiliging;
 • Ervaring binnen gemeentelijke organisaties is een pre;
 • Ervaring met een ticketregistratiesysteem ;
 • Kennis van de gemeentelijke markt van ICT-leveranciers en de gemeentelijke applicaties en diensten is een pré;
 • Werkervaring bij een CERT is een pré;
 • Verklaring van geen bezwaar (AIVD B screening) is een pre;
 • Een integriteitsscreening is vereist.

Houdingaspecten

 • Is een prettige gesprekspartner en weet rust te brengen/ te houden in stressvolle situaties;
 • Kan zelfstandig acteren in krachtenveld van gemeenten en leveranciers;
 • Heeft een dienstverlenende houding;
 • Is goed in staat om relevante informatie te verzamelen en te verwerken met oog voor kwaliteit;
 • Analytisch sterk (probleemanalyse);
 • Werkt gestructureerd en motiveert anderen daartoe;
 • Beschikt over overtuigingskracht;
 • Teamspeler. Kan goed samenwerken in een team;
 • Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Integer;
 • Stressbestendig;
 • Omgevingsbewust;
 • Pro-actief;
 • Punctueel.

Vergoeding en meer informatie

Uurtarief is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt maximaal 90 euro per uur. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Reageren?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een CV en korte motivatie te sturen aan Nausikaa.Efstratiades@kinggemeenten.nl.

U kunt tot maandag 16 januari 2016, 9:00 uur reageren.