IBD-regiobijeenkomsten najaar 2016: Business Continuity Management

In het najaar 2016 organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten. Gedurende de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers hoe gemeenten op onderdelen focus kunnen aanbrengen bij het implementeren van de BIG door de benodigde bedrijfscontinuïteit in kaart te brengen. Doel van de bijeenkomst is het opstellen van praktische handvatten die gemeenten kunnen gebruiken bij bedrijfscontinuïteitsbeheer of business continuity management (BCM). Deze handvatten zijn ook beschreven in de operationele BIG producten op het thema bedrijfscontinuïteitsbeheer.

De aanpak die wordt behandeld is pragmatisch en wijkt daarom af van bestaande internationale standaarden en methodieken. De vragen die bij deze aanpak centraal staan zijn:

• Hoe kunnen we snel successen boeken en veerkracht vergroten?
• Hoe kunnen de schaarse middelen (geld en mensen) zo effectief mogelijk ingezet worden?
• Hoe komen we tot realistische keuzes rondom bedrijfscontinuïteit en hoe voorkomen we onrealistische wensen omtrent hersteltijden vanuit de business?

Bij deze pragmatische aanpak wordt BCM in twee stappen tot stand gebracht. Hierbij zijn niet de vastgestelde (of gewenste) hersteltijden het uitgangspunt maar de huidige situatie. Welke middelen staan de gemeente op dit moment ter beschikking en hoe kan de gemeente daarmee een calamiteit overleven? Welke hersteltijden kunnen vandaag redelijkerwijs gerealiseerd worden?

Interactie, leren van elkaar en oefenen staan centraal gedurende deze regiobijeenkomsten.

Wanneer?

De IBD heeft vier regiobijeenkomsten ingepland op:

• Maandag 19 september, locatie Gemeente Woerden, Blekerijlaan 14, 3447GR Woerden
• Donderdag 29 september, locatie Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn
• Dinsdag 18 oktober, locatie Gemeente Assen, Noordersingel 33, 9401 JW Assen
• Woensdag 2 november, locatie Gemeente Roermond, Stadhuis, Markt 31, 6041 EM Roermond

Programma

Het programma van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

12:00-13:00 uur: Inloop met lunch
13:00-13:30 uur: Welkom en opening “Ontwikkelingen IBD”
13:30-14:15 uur: Inhoudelijke toelichting BCM-aanpak
14:15-14:30 uur: pauze
14:30-15:30 uur: Workshops in groepen: uitwerking van de verschillende stappen in de BCM-aanpak
15:30-16:00 uur: Terugkoppeling en vragen

Voor wie?

De IBD-regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten die de verdiepingsslag willen maken bij de implementatie van de BIG. Specifiek betreft dit degenen die belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging binnen een gemeente (CISO/CSO, VCIB’s/ACIB’s, IBF, beveiligingsadviseurs, adviseurs informatiebeveiliging en beleidsmedewerkers informatiebeveiliging).

Aanmelden als deelnemer?

U kunt zich aanmelden via de aanmeldingsformulieren:

• IBD-regiobijeenkomst locatie gemeente Woerden: maandag 19 september (aanmelden niet meer mogelijk)
• IBD-regiobijeenkomst locatie gemeente Hoorn: donderdag 29 september (aanmelden niet meer mogelijk)
• IBD-regiobijeenkomst locatie gemeente  Assen: dinsdag 18 oktober (aanmelden niet meer mogelijk)
• IBD-regiobijeenkomst locatie gemeente Roermond: woensdag 2 november (aanmelden niet meer mogelijk)

Let op: het aantal deelnemers is beperkt in verband met het interactieve karakter van de bijeenkomst. Wees er dus snel bij.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de regiobijeenkomsten, neem dan contact op via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.