IBD-regiobijeenkomsten 2016: Ken uw kroonjuwelen: Dataclassificaties & Meldplicht Datalekken in relatie tot Informatiebeveiliging

Ook in 2016 organiseert de IBD meerdere regiobijeenkomsten, verspreid over het land. In 2015 stond de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) centraal. Dit jaar maken we de verdiepingsslag door in te gaan op een vervolgstap – het classificeren van data – en de belangrijke wijziging in regelgeving: de Meldplicht Datalekken.

Gedurende het eerste deel van de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers hoe gemeenten dataclassificatie kunnen inzetten bij het vaststellen en beschermen van hun kroonjuwelen. Hierbij behandelen we de volgende vraagstukken; Wat is dataclassificatie? Waarom doen we het? Wat zijn de relaties met de baselinetoets BIG en de diepgaande risicoanalyse? Ook zal worden ingegaan op de vraag of dataclassificatie ingezet kan worden om focus aan te brengen bij het implementeren van de BIG.

Het tweede deel van de regiobijeenkomst gaat over ‘Incidentmanagement in relatie tot de Meldplicht Datalekken’. Deze Meldplicht Datalekken is sinds 1 januari 2016 van kracht en dient daarom een onderdeel te zijn van het incidentmanagementproces. Dit deel van de regiobijeenkomst geeft de deelnemers inzicht of het gemeentelijke incidentmanagementproces voldoende is uitgerust om vast te kunnen stellen of en wanneer er in het kader van de Meldplicht Datalekken gemeld moet worden. Hierbij wordt nader ingezoomd op het incidentmanagementproces en hoe de gemeente dit het beste kan inrichten in relatie tot Meldplicht Datalekken.

Interactie, leren van elkaar en oefenen staan centraal gedurende deze regiobijeenkomst.

Wanneer?

De IBD heeft vier regiobijeenkomsten ingepland op:

  • Woensdag 23 maart, locatie Gemeente Geldermalsen, Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen (VOL)
  • Woensdag 13 april, locatie Gemeente Heerenveen, Posthuis Theater, Fok 78, 8441 EV Heerenveen (VOL)
  • Dinsdag 19 april, locatie Gemeente Harderwijk, Havendam 56, 3841 AA Harderwijk  (VOL)
  • Woensdag 25 mei, locatie Gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk  (VOL)

De IBD zal tevens een aantal bijeenkomsten in het najaar organiseren.

Programma

Het programma van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

11:45-12:30 uur: Inloop met lunch
12:30-12:45 uur: Welkom en opening
12:45-13:45 uur: Inhoudelijke praktijk sessie: ‘Dataclassificaties’
13:45-14:00 uur: pauze
14:00-15:00 uur: Inhoudelijke praktijk sessie: ‘Incidentmanagement in relatie tot de Meldplicht Datalekken’
15:00: afsluiting

Voor wie?

De IBD-regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten die de verdiepingsslag willen maken bij de implementatie van de BIG. Specifiek betreft dit degenen die belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging binnen een gemeente (CISO/CSO, VCIB’s/ACIB’s, IBF, beveiligingsadviseurs, adviseurs informatiebeveiliging en beleidsmedewerkers informatiebeveiliging).

Aanmelden als deelnemer?

Het maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomsten is bereikt en u kunt zich helaas niet meer aanmelden. In het najaar organiseert de IBD opnieuw regiobijeenkomsten.

Aanmelden als gastgemeente?

Wilt u uw gemeente aanmelden als gastgemeente voor één van de regiobijeenkomsten in het najaar? Dat kan! U kunt hiervoor contact opnemen via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de regiobijeenkomsten neem dan contact op via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.