IBD Maandmonitor

De IBD maandmonitor biedt maandelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen op het terrein van informatiebeveiliging in de gemeentelijke context. De IBD geeft in de maandmonitor algemene adviezen in lijn met de baseline informatiebeveiliging.  De IBD stuurt iedere maand de maandmonitor aan de algemene en de vertrouwde contactpersonen (ACIB’s en de VCIB’s).

De ACIB’s en VCIB’s worden gestimuleerd deze maandmonitor met het management en bestuur te delen en het document te gebruiken als basis voor een goed gesprek over informatiebeveiliging.

Met ingang van januari 2019 verstuurt de IBD aan FG’s en privacy functionarissen een maandmonitor met betrekking tot relevante ontwikkelingen op het terrein van privacy.  Heeft uw FG of Privacy Officer zich nog niet aangemeld bij de IBD? Aanmelden kan via deze link.

De IBD maandmonitor wordt gepubliceerd onder TLP-Code Groen en staat daarom niet op de website. Het overzicht staat wel op de (besloten) IBD community, hier hebben ACIB’s, VCIB’s en privacycontactpersonen ook de mogelijkheid om te reageren.

Onderwerpen maandmonitor Informatiebeveiliging – april 2019

 • Reviewer worden voor de IBD? We want you!
 • Crisiscommunicatietips bij incidenten met een cybercomponent
 • Vernieuwde TLS-richtlijnen NCSC
 • Geen aanwijzingen voor gevaar gebruikt Kaspersky producten
 • Onderzoek naar herkenbaarheid overheidswebsite en -e-mails
 • Wijzigingsprocedures BIO
 • Wifi Finder app
 • Microsoft: periodiek wijzigen wachtwoorden zinloos
 • Bewustwordingscampagnes kunnen ontsporen…
 • Aan de slag met monitoring en response

Onderwerpen maandmonitor Privacy – april 2019

 • Aan de slag met Privacy by Design
 • Programma Sociaal Domein / UPP
 • Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens en gemeenten
 • Binding corporate rules (BCR): doorgifte persoonsgegevens binnen multinationals
 • Blockchain en privacy
 • Voortgang acties DPIA Microsoft door het rijk
 • Eerste ervaringen met de Standaard Verwerkersovereenkomst

 

Overzicht van alle operationele kennisproducten (BIG OP)

Overzicht van alle operationele kennisproducten (BIG OP)

Op de pagina Operationele kennisproducten IBD (BIG OP) zijn in een overzicht de operationele kennisproducten per hoofdstuk (Tactische BIG) weergegeven.

Klik hier voor het overzicht