IBD Maandmonitor

De IBD maandmonitor biedt maandelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen op het terrein van informatiebeveiliging, privacy en gegevensbescherming in de gemeentelijke context. De IBD geeft in de maandmonitor algemene adviezen in lijn met de baseline informatiebeveiliging.  De IBD stuurt iedere maand de maandmonitor aan de algemene en de vertrouwde contactpersonen (ACIB’s en de VCIB’s) en naar Functionarissen Gegevensbescherming en privacy officers die zich bij de IBD hebben aangemeld.

De ACIB’s en VCIB’s worden gestimuleerd deze maandmonitor met het management en bestuur te delen en het document te gebruiken als basis voor een goed gesprek over informatiebeveiliging.

Met ingang van januari 2019 verstuurt de IBD aan FG’s en privacy functionarissen een maandmonitor met betrekking tot relevante ontwikkelingen op het terrein van privacy.  Heeft uw FG of privacyadviseur zich nog niet aangemeld bij de IBD? Aanmelden kan via deze link.

De IBD maandmonitor wordt gepubliceerd onder TLP-Code Groen en staat daarom niet op de website. Het overzicht staat wel op de (besloten) IBD community, hier hebben ACIB’s, VCIB’s en privacycontactpersonen ook de mogelijkheid om te reageren.

Onderwerpen maandmonitor – februari 2020

 • Update vanuit de IBD-CERT
 • Schakel SMBv1 bestandsdeling uit
 • VCIB geef uw mobiele privé telefoonnummer door
 • Agenda Digitale Veiligheid VNG 2020-2024
 • Kick-off Themajaar Verhogen Digitale Weerbaarheid
 • Handreiking functieprofiel CISO geactualiseerd
 • Handreiking wachtwoordkluizen
 • Plan van aanpak bedrijfscontinuïteit
 • Train de trainer VNG Cyberoefening
 • Denk mee met de IBD over het Dreigingsbeeld 2021
 • Rechtbank verbiedt SyRI en beperkt toekomstige inzet van algoritmes gemeenten
 • AI en Algoritmes
 • Uit het overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens
Overzicht van alle operationele kennisproducten

Overzicht van alle operationele kennisproducten

Op de pagina Producten Informatiebeveiliging & Privacy zijn, in een overzicht, de operationele kennisproducten per hoofdstuk van de BIO en op thema van het Borgingsproduct gegevensbescherming weergegeven.

Klik hier voor het overzicht