IBD Maandmonitor

De IBD maandmonitor biedt maandelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen op het terrein van informatiebeveiliging in de gemeentelijke context. De IBD geeft in de maandmonitor algemene adviezen in lijn met de baseline informatiebeveiliging.  De IBD stuurt iedere maand de maandmonitor aan de algemene en de vertrouwde contactpersonen (ACIB’s en de VCIB’s).

De ACIB’s en VCIB’s worden gestimuleerd deze maandmonitor met het management en bestuur te delen en het document te gebruiken als basis voor een goed gesprek over informatiebeveiliging.

Met ingang van januari 2019 verstuurt de IBD aan FG’s en privacy functionarissen een maandmonitor met betrekking tot relevante ontwikkelingen op het terrein van privacy.  Heeft uw FG of Privacy Officer zich nog niet aangemeld bij de IBD? Aanmelden kan via deze link.

De IBD maandmonitor wordt gepubliceerd onder TLP-Code Groen en staat daarom niet op de website. Het overzicht staat wel op de (besloten) IBD community, hier hebben ACIB’s, VCIB’s en privacycontactpersonen ook de mogelijkheid om te reageren.

Onderwerpen maandmonitor Informatiebeveiliging – juli 2019

 • Meldingen van spear-phishing en CEO Fraude
 • Handreiking BIO voor kleine gemeenten gepubliceerd
 • Den Haag daagt hackers uit in Hâck the Hague 2019
 • Workshop ‘Tien geboden voor de CISO’ 29 augustus in Utrecht
 • IBD Crisisgame en train de trainer sessie
 • Handreiking Functieprofiel CISO geactualiseerd
 • Update Handreiking Dataclassificatie naar de BIO
 • Bewerkbare kennisproducten op de website
 • Deel uw DMARC-rapportages geautomatiseerd met de IBD
 • Pilotgemeenten gezicht voor netwerkinventarisatietool
 • Overzicht kennisproducten in ontwikkeling
 • Regiobijeenkomsten Informatiebeveiliging

Onderwerpen maandmonitor Privacy – juli 2019

 • Hoe zit het met Office 365 en Windows 10?
 • FG en CISO: ogen open en weg met de glazen bol
 • Leerlingenvervoer en privacy: mag het BSN worden gebruikt?
 • Documenten anonimiseren
 • Engelse vertaling standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
 • Casuïstiek gegevensbescherming gemeenteraad
 • Handreiking Privacy en integrale toeleiding en dienstverlening sociaal domein
 • Factsheet Gegevensbescherming en privacy in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd
 • DPIA’s gezocht (Djuma, Youforce, Waaksamen)
 • Tweedaagse training adviesvaardigheden FG’s en PO’s
 • Overzicht kennisproducten in ontwikkeling
 • Lopende discussies op het VNG Forum AVG en Privacy
 • Regiobijeenkomsten Privacy

 

Overzicht van alle operationele kennisproducten

Overzicht van alle operationele kennisproducten

Op de pagina Operationele kennisproducten IBD zijn, in een overzicht, de operationele kennisproducten per hoofdstuk van de BIO weergegeven.

Klik hier voor het overzicht