IBD-CERT

De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De IBD  ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD draagt namens gemeenten bij aan de ontwikkeling en het beheer van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

IBD-CERT 24/7 bereikbaar

De CERT van de IBD is 24/7 te bereiken op het nummer 070 204 55 11 of via het e-mailadres [email protected] of [email protected]. Tijdens deze kantooruren reageert de IBD binnen 30 minuten op een incidentmelding. Buiten kantooruren ontvangt u via de voicemail instructies voor het piketnummer.

Wat mag u bij een incident verwachten van de IBD?

In geval van een incident biedt de IBD gemeenten gerichte adviezen op het terrein van incidentmanagement:

 1. Telefonische ondersteuning

  – technisch advies

  – ondersteuning communicatie / woordvoering

  – privacyadvies

 2. Online deelname crisisteam als adviseur

 3. Schakelpunt met rijksoverheid, leveranciers en gemeenten

  – advies en waarschuwing

  – inzet netwerk VNG(-bestuurders)

 4. Bemiddeling capaciteit en steun andere gemeenten (gemeentelijk responsnetwerk)

 5. Second opinion op adviezen en voorstellen derden

 6. Hulp bij evaluatie en opstellen lessen voor de toekomst

Diensten IBD-CERT

De IBD-CERT ondersteunt gemeenten, gemeentelijke ICT-samenwerkingen, belastingsamenwerkingen en intergemeentelijke sociale diensten bij (dreigende) informatiebeveiligingsincidenten en helpt om incidenten te herkennen en te voorkomen. Voor het deel van de CERT-dienstverlening gericht op de specifieke gemeentelijke situatie, moet u officieel aangesloten zijn bij de IBD. Hier worden de verantwoordelijkheden van de IBD beschreven en het bijbehorende aansluitproces voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 1. Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. De IBD informeert gemeenten zo snel als mogelijk over algemene dreigingen, technische kenmerken van bedreigingen (threat intellingence, indicators of compromise) en rapporteert over de leerpunten uit gemeentelijke incidenten. De IBD-CERT verstuurt kwetsbaarheidswaarschuwingen op maat op basis van de hard- en software in gebruik bij de gemeente. Waar mogelijk scant de IBD pro-actief de aangeleverde IP-adressen op bekende ernstige kwetsbaarheden.

 1. Detectie

De IBD filtert verschillende nationale en internationale bronnen op aanwijzingen van kwetsbaarheden, mogelijke besmettingen met virussen, wormen, botnetten en aanvallen van buitenaf. De IBD waarschuwt gemeenten op basis van de aangeleverde IP-adressen, domeinnamen en hard- en softwarecomponenten.

 1. Coördinatie

In het geval van een incident staat de IBD gemeenten en samenwerkingsverbanden bij, helpt bij het zoeken naar oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. De IBD helpt bij het voorkomen van technische-, financiële- en imagoschade bij gemeenten. Waar nodig coördineert de IBD ook het contact met andere gemeenten, leveranciers, de rijksoverheid, provincies en waterschappen. De IBD kan aangesloten partijen tevens bijstaan in de crisiswoordvoering.

Informatie voor aansluiting bij de IBD

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn heeft de IBD de contactpersonen van uw organisatie nodig. Voor de preventie- en detectiedienstverlening verstrekt u een overzicht van externe IP-adressen en URL’s en een overzicht van hard- en softwarecomponenten waarover u geïnformeerd wenst te worden.

Lees hier meer over het aansluiten bij de IBD. 

 

 

Snelle triage op locatie bij grote incidenten

Snelle triage op locatie bij grote incidenten

De IBD is gestart met een pilot om bij een grootschalig incident snel ter plekke ondersteuning te bieden. Naast de bestaande ondersteuning op afstand zal de IBD – onder specifieke condities – met behulp van ervaren incident responders triage op locatie uitvoeren.

Lees hier meer