Hoe kan de IBD uw gemeente nog meer van dienst zijn?

Het afgelopen jaar zijn bij de IBD spontane gemeentelijke verzoeken en suggesties binnen gekomen aangaande haar product- en dienstverleningsportfolio. Ook heeft de IBD een Product- en Dienstverleningsonderzoek laten uitvoeren, waarbij zowel het huidige aanbod is geëvalueerd, alsook de wensen van gemeenten aangaande het IBD-aanbod zijn geïnventariseerd.

Op basis van deze input heeft de IBD een mogelijk IBD product- en dienstenportfolio 2016 in kaart gebracht. Een portfolio dat wij, middels een uitvraag in de maand januari, hebben getoetst op het belang voor uw gemeente. De uitkomsten van deze uitvraag zal de IBD gebruiken voor het inrichten van een definitief product- en dienstenportfolio 2016. Uiteraard houden wij u via onze website op de hoogte van eventuele aanscherpingen in onze dienstverlening.