GGI-Veilig

GGI-Veilig is één van de informatiebeveiligingsmaatregelen die de datacommunicatie op het GGI-Netwerk veilig maken en is onderdeel van het GGI-Netwerk. GGI-Veilig is een te ontwikkelen  Security Information and Event Management systeem (SIEM) waarmee het dataverkeer op het GGI-Netwerk actief gemonitord wordt en waarmee indien nodig acties ter borging van de informatieveiligheid op het GGI-Netwerk genomen kunnen worden.
De IBD adviseert VNG over de invulling en uitwerking van GGI-Veilig.