GGI-Veilig

GGI-Veilig is één van de informatiebeveiligingsmaatregelen die de datacommunicatie op het GGI-Netwerk veilig maken. Het is onderdeel van het GGI-Netwerk en maakt gemeenten digitaal weerbaarder. Het portfolio van GGI-Veilig bestaat uit producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging van gemeenten (managed SIEM/SOC dienstverlening, aanvullende security producten/diensten en security expertise services) en is gecontracteerd in een gezamenlijke aanbesteding die heeft geresulteerd in tien raamovereenkomsten met in totaal zeven leveranciers..

GGI-Veilig heeft 331 gemeenten als deelnemer en door dit enorme volume kunnen ook de resterende 24 gemeenten producten en diensten afnemen onder de raamovereenkomst. Kortom, alle gemeenten kunnen gebruikmaken van GGI-Veilig.

De IBD adviseert VNG over de invulling en uitwerking van GGI-Veilig.

Lees meer op de website van VNG Realisatie. Voor de informatie over de aansluiting op GGI-Veilig kunnen gemeenten terecht op de GGI-Veilig pagina van het Servicecentrum Gemeenten.