2023 FG Intervisie – mei

Wat is een intervisie? 
Onder intervisie verstaan wij een professionele interactieve uitwisseling tussen FG’s van gemeenten over vraagstukken of problemen uit de dagelijkse praktijk. Het doel is de deskundigheid van FG’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

De bijeenkomsten worden gefaciliteerd door de IBD en georganiseerd door gemeentelijke FG’s voor gemeentelijke FG’s.

Werkwijze 
We komen bij iedere intervisie maximaal 2 uur bij elkaar. Vooraf kunnen de deelnemers één of meerdere onderwerpen inbrengen om te bespreken. Deze worden verzameld en van tevoren naar alle deelnemers verzonden ter voorbereiding.

De ‘eigenaar’ van de casus bepaalt hoe lang en diepgaand het bespreken van de casus duurt. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Bij de afronding van een casus kan de ‘eigenaar’ kort samenvatten welke punten hij of zij heeft opgestoken van de bespreking van de casus.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de FG Intervisie op donderdag 11 mei 2023 van 08:45 tot 10:30 uur.