Worden de gegevens van de ICT-foto gecombineerd met de software catalogus?

In de software catalogus is alleen informatie opgenomen betreffende gemeentelijke software. De ICT-foto gaat een stuk verder. Hierin is bijvoorbeeld ook opgenomen welke firewall een gemeente gebruikt. Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie wordt hierbij geen koppeling gemaakt met de softwarecatalogus. Wel is het mogelijk om een export uit de softwarecatalogus te maken van de daar door de gemeente / het samenwerkingsverband ingevulde gemeentelijke software. De geëxporteerde gegevens kunt u toevoegen aan de ICT-foto van de IBD. Klik hier voor meer informatie over het invullen van de ICT-foto.