Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen binnen de Basisregistratie Personen?

Voor de BRP zijn het college van burgemeester en wethouders van elke gemeente en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkingsverantwoordelijk.