Welke informatie moet er in een privacyverklaring staan?

In het document moet u in ieder geval de volgende informatie geven:

 • De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke van de gemeente
  Binnen de gemeenten kennen we meerdere overheidsorganen die als verantwoordelijke kunnen worden beschouwd voor verwerkingen van persoonsgegevens. De burgemeester is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerkingen die te maken hebben met diens veiligheidstaken en de raad is verantwoordelijk voor de verwerkingen door de griffie, de raadscommissies en alle HRM-verwerkingen die zij uitvoert voor de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor alle overige gegevensverwerkingen.
 • De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking
 • De (categorie├źn van) ontvangers van de persoonsgegevens
 • De bewaartermijn van de gegevens
 • De rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering
 • Het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen intrekken
 • Informatie over de klachtenprocedure
 • Of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt
 • Of de gemeente gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en hoe de gemeente besluiten neemt
 • Als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.