Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het ACIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De ACIB ontvangt van de IBD factsheets en algemene waarschuwingen op het gebied van informatieveiligheid. Denk hierbij aan berichten over websites die (mogelijk) een virus verspreiden, berichten over in omloop zijnde phishing-mails, of berichten met toelichtingen op actuele onderwerpen.

Voor de ACIB is het vooral belangrijk dat hij/zij weet welke stappen hij/zij moet ondernemen binnen uw organsiatie als hij/zij een waarschuwing binnenkrijgt en dat hij/zij deze stappen ook snel kan zetten. Deze stappen zijn over het algemeen technisch van aard en betreffen vaak een analyse van uw gemeentelijke netwerkverkeer. Ook de factsheets zijn meestal technisch van aard en vereisen vaardigheid in het beoordelen van technische informatie en kennis van de gemeentelijke infrastructuur.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Senior netwerkbeheerder
  • Operationeel security manager
  • Teamleider Infrastructuur
  • Netwerkbeheerder

De ACIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de ACIB is het mogelijk het algemene telefoonnummer en e-mailadres van de ICT-helpdesk van uw gemeente te gebruiken, omdat met de ACIB geen vertrouwelijke gegevens worden gedeeld.