Welke communicatie kan mijn gemeente van de IBD verwachten bij het doorgeven van kwetsbaarheidswaarschuwingen?

De IBD ontvangt beveiligingsadviezen van het NCSC en gebruikt deze voor het maken van zogenaamde Kwetsbaarheidswaarschuwingen. Doel hiervan is het voorkomen van incidenten. De IBD doet dit door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over bekende aankomende of acute ICT-gerelateerde beveiligingsrisico’s, zoals kwetsbaarheden in soft- en/of hardware. De gemeente geeft op het kwetsbaarheidswaarschuwingenformulier aan, aan wie deze meldingen gestuurd moeten worden. De IBD stuurt daarnaast één keer per week alle verstuurde kwetsbaarheidsbaarheidswaarschuwingen in een overzicht door aan degene die op het kwetsbaarheidswaarschuwingenformulier van een gemeente vermeld staat om deze wekelijkse overzichten te ontvangen. Daarmee heeft u het overzicht en kunt u controleren welke meldingen binnen zijn gekomen bij uw gemeente.