Wat is een privacyverklaring?

De privacyverklaring draagt bij aan het voldoen aan de informatieplicht uit de AVG: de gemeente is verplicht om burgers duidelijk te informeren over wat de gemeente met hun persoonsgegevens doet. Volgens de AVG moet dat in principe schriftelijk gebeuren. Het online publiceren van een privacyverklaring is een handige mogelijkheid om veel burgers te kunnen bereiken. Voor burgers die niet digitaal vaardig zijn, moeten andere middelen worden ingezet, bijvoorbeeld een folder.