Wat is de reikwijdte van de standaard VWO?

De standaard VWO zal in 90% van de gevallen dat gemeenten afspraken met verwerkers moeten maken over de verwerking van persoonsgegevens, van toepassing zijn. Dus ja, ook in het geval lokale aanbieders persoonsgegevens verwerken in opdracht van gemeenten, gebruik je de standaard VWO. Voor wat betreft de internationale bedrijven zoals Microsoft en Google is de standaard VWO nog niet van toepassing. Wel is VNG/IBD met bepaalde internationale bedrijven in gesprek om te onderzoeken of zij de standaard VWO kunnen overnemen, of anderszins gezamenlijke afspraken kunnen maken.