Wat als een leverancier de standaard VWO niet accepteert?

Als er een leverancier is die de standaard VWO niet wil gebruiken, neem dan contact op met de IBD: [email protected].
Wij zullen dan deze leverancier benaderen en de leverancier alsnog overhalen om wel tot het gebruik van de standaard VWO over te gaan.