Waarom worden de rechten van betrokkenen die op grond van de AVG gelden in de wet BRP beperkt?

In de UAVG wordt op onderdelen gebruik gemaakt van de ruimte die de verordening biedt om de rechten van betrokkenen die beschreven worden in de Verordening te beperken.  Het recht van beperking van de verwerking wordt bijvoorbeeld niet van toepassing verklaard in het kader van zowel de Kieswet, de Wet BRP als de Wet raadgevend referendum.

Bestuursorganen hebben de wettelijke verplichting om de BRP te gebruiken. Daarnaast hebben burgers die zich in Nederland vestigen de verplichting om zich in te schrijven in de BRP en dienen wijzigingen binnen een termijn doorgegeven te worden. Deze centrale rol van de BRP leidt ertoe dat in de Wet BRP in bepaalde gevallen de rechten uit de verordening worden beperkt (Artikel 23 lid 1 sub e AVG). Zo is het niet mogelijk om je te laten verwijderen uit de BRP.