Waarom is de standaard VWO verplicht?

Strikt genomen gaat het om een afspraak die gemeenten onderling met elkaar maken. Dit is te zien als een inspanningsverplichting, een morele verplichting van de leden van de vereniging om het onderling verplichten van standaarden te omarmen. Deze verplichting is niet juridisch afdwingbaar. Deze afspraak past binnen alle wettelijke kaders en binnen de statuten van de VNG.
De standaardverklaring past geheel in de geest van het proces ‘Samen Organiseren’ waarin we als vereniging en gemeenten de intentie hebben om gezamenlijke issues op een zo effectief mogelijke wijze te willen oplossen en omarmen. Dat is nog steeds ‘work in progress’ en daarbij past niet een vooraf dichtgetimmerde juridische werkwijze. VNG monitort het gebruik van de VWO niet om te sanctioneren, maar om knelpunten in het gebruik op te sporen en middels het beheerproces op te lossen.