Onder welke voorwaarden mag een gemeente in samenwerking met partners in het kader van de wettelijke taak gemeentelijke schuldhulpverlening aan vroegsignalering doen zodat in de geest van de AVG wordt gehandeld?

Voor de grondslag publieke taak (art. 6 lid 1 onder de AVG) is het nodig dat er een specifiek wetsartikel is waarin de publieke taak (zoals vroegsignalering) wordt opgelegd aan een organisatie. Die ontbreekt op dit moment. Dat vroegsignalering wordt genoemd in de memorie van toelichting van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening volstaat op zichzelf niet als grondslag. De aankomende wetswijziging kan hierin voorzien, maar is nog niet van kracht (en is dus ook op dit moment geen geldige grondslag).

Dit betekent niet dat vroegsignalering onmogelijk is, maar wel dat uw gemeente zelf de grondslag, en onderbouwing daarvan, moet kiezen en onderbouwen. Verder zijn er natuurlijk andere privacywaarborgen die getroffen moeten worden, zoals het informeren van betrokkenen.