Wat moet er in een verwerkersovereenkomst staan?

In een verwerkersovereenkomst moeten minimaal de volgende zaken geregeld zijn: het onderwerp en de duur van de verwerking; de aard en het doel van de verwerking; het soort persoonsgegevens en de categorie├źn van betrokkenen; de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. Verder komen in verschillende verwerkersovereenkomsten globaal dezelfde basisonderwerpen voor. Meer informatie kunt u vinden in de Handreiking Standaard Verwerkersovereeenkomst. De IBD heeft een model verwerkersovereenkomst opgesteld, dat u kunt gebruiken als basis voor de onderhandelingen met uw leveranciers.