Moet er een verwerkersovereenkomst worden afgesloten met de leerlingenvervoerders?

Nee, dat hoeft niet. Het vervoersbedrijf is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van vervoersdiensten. Zij bepaalt doel en essentiële middelen. De wettelijke taak van de gemeente is beperkt tot de bekostiging van het vervoer. Het is dus niet nodig om een verwerkingsovereenkomst af te sluiten met de leerlingenvervoerder. De vervoerder is geen verwerker, maar zelf verwerkingsverantwoordelijke.

Wél is het belangrijk dat de gemeente afspraken maakt met de gecontracteerde vervoerder over de verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld over wat te doen bij een datalek en waar betrokkene terecht kan voor vagen over zijn persoonsgegevens, over verzoeken om inzage, correctie, vergetelheid, etc.

Tot slot wordt geadviseerd om met de vervoerder af te spreken dat deze zo min mogelijk bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan de mate waarin ondersteuning nodig is bij vervoer en of er een rolstoel moet worden vervoerd. Het vastleggen van verdere medische gegevens is niet noodzakelijk.