Moet een FG benoemd worden?

De aanwijzing van een FG voor overheidsinstanties vloeit voort uit artikel 37 van de AVG. Aangezien de FG toeziet op de naleving van de AVG krachtens artikel 39, kan hij tevens worden aangemerkt als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Daarnaast heeft de FG ook ontslagbescherming voor wat betreft de uitvoering van zijn taken. Het advies is dan ook om een rechtspositioneel besluit te nemen over de benoeming in functie.
Alle bestuursorganen binnen de gemeente moeten een FG hebben. In de praktijk is het natuurlijk handig om maar één FG binnen de gemeente te benoemen die deze functie zowel voor de burgemeester, het college en de raad vervult.