Moet bij het live via internet uitzenden of het maken van camerabeelden van een openbare raads- of commissievergadering vooraf aan alle betrokkenen toestemming worden gevraagd?

Nee, dat hoeft niet. In de Gemeentewet zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de openbaarheid van raads- en commissievergaderingen. Gemeenteraad en commissies horen als vorm van volksvertegenwoordiging in de openbaarheid te vergaderen.

Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de privacywetgeving. Het live uitzenden kan als een ‘gerechtvaardigd doel’ worden aangemerkt. Het doel is een toegankelijke, laagdrempelige en transparante lokale politiek. De manier waarop de gegevens worden verwerkt is niet onverenigbaar met dit doel.

Het is dan ook niet noodzakelijk om vooraf expliciet toestemming te vragen aan betrokkenen voor het live uitzenden van de beelden. Betrokkenen moeten wel actief geïnformeerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door een duidelijk bord op te hangen bij aanvang van de raads- of commissievergadering of door een mededeling bij de openbare kennisgeving van een vergadering. Insprekers in de raadsvergadering kunnen via het inspreekformulier worden gewezen op het feit dat de raadsvergadering live zal worden uitgezonden.