Mag mijn verwerker zomaar andere partijen inschakelen bij het uitvoeren van mijn verwerkingen?

Ten tijde van het afsluiten van de standaard VWO deelt de verwerker aan de verwerkingsverantwoordelijke mee welke subverwerkers hij heeft ingeschakeld (Bijlage 1, tabel 3). Ook na de ingangsdatum van de verwerkersovereenkomst moet de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke informeren over de inschakeling van nieuwe subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft overeenkomstig artikel 28.2 AVG het recht om bezwaar te maken tegen een subverwerker. Als een verwerkingsverantwoordelijke daadwerkelijk bezwaar heeft tegen een subverwerker, gaan partijen hierover in overleg.