Mag ik samen met andere gemeenten een FG aanstellen?

Ja, dat mag (AVG artikel 37, derde lid). Vooral gemeenten met vergelijkbare omvang en aandachtsgebieden kiezen voor het gezamenlijk aanstellen van één FG. Voorwaarde is wel dat deze persoon vanuit elke gemeente makkelijk te bereiken is. Die bereikbaarheid is belangrijk voor de uitvoering van de taken van de FG als contactpersoon voor de betrokkenen (zie AVG artikel 38, vierde lid) en de Autoriteit persoonsgegevens (zie artikel 39, eerste lid, van de AVG), maar ook voor de gemeentelijke organisatie zelf.