Mijn leverancier is geen verwerker. Moet ik alsnog een overeenkomst afsluiten?

In deze situatie hoeft u geen verwerkersovereenkomst af te sluiten. Wel is het soms nodig om geheimhouding overeen te komen. In het geval er sprake is van een (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijkheid, dan moet u met de andere partij(en) heldere afspraken maken of waar betrokkenen terecht kunnen wanneer zij een beroep doen op hun rechten, wie een datalek meldt bij de AP en eventueel de betrokkenen.