Mijn leverancier is geen verwerker. Moet ik alsnog een overeenkomst afsluiten?

In deze situatie hoeft u geen overeenkomst af te sluiten. Wat u nog kunt doen is met de leverancier duidelijke afspraken maken dat ze de door u geleverde gegevens alleen mogen gebruiken voor de vastgestelde doeleinden en dat ze geheimhouding moeten betrachten. Door dat te doen, weet u zeker dat uw gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft. Meer informatie over in welke situatie een verwerkersovereenkomst nodig is kunt u vinden in de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.