Mijn leverancier heeft een datalek veroorzaakt, wie doet de melding?

De algemene regel is dat de verwerkingsverantwoordelijke een datalek moet melden. Werkt u samen in een samenwerkingsverband of met leveranciers? Dan kan er sprake zijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid. U maakt dan vooraf heldere afspraken wie in welk geval het datalek meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.