Kunnen gemeenten de verwerkersovereenkomst die Logius aanbiedt accepteren?

Ja, dat kan.

Deze verwerkersovereenkomst is door VNG Realisatie gecontroleerd en voldoet aan de eisen uit de AVG. Daarbij komt dat deze verwerkersovereenkomst van vóór 1 januari 2019 is. De verwerkingen van persoonsgegevens die Logius uitvoert, vloeien voort uit de Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst, zoals nader uitgewerkt in de Regeling voorzieningen GDI en het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI. Specifiek met betrekking tot de BerichtenBox van MijnOverheid geldt dat Logius hierin berichten laat zien, zoals zij deze door de verschillende afnemers krijgt aangeleverd. Logius (MijnOverheid) is dus verwerker en niet verantwoordelijke van de getoonde persoonsgegevens. Daarom moet een verwerkersovereenkomst worden afgesloten. Logius hanteert voor alle afnemers dezelfde overeenkomst. Gemeenten kunnen deze overeenkomst gewoon tekenen.