Kunnen correctie- of verwijderingsverzoeken, en eventuele klachten opgenomen worden in zaaksystemen?

Ja, het opnemen van deze verzoeken of klachten is geen probleem. Let wel op: het is natuurlijk niet de bedoeling dat de feitelijke persoonsgegevens waar het verzoek om gaat nog eens apart worden geregistreerd in het zaaksysteem. Registreer dus alleen de informatie die echt noodzakelijk is om het verzoek af te handelen.

In de uiteindelijke beschikking over het verzoek of de klacht staat ook alleen de motivering bij het besluit, en dus niet de feitelijke persoonsgegevens.