Kan een FG optreden namens alle bestuursorganen van een gemeente?

Binnen de gemeente is de FG benoemd door het college van B&W. Kan deze FG ook optreden voor andere bestuursorganen van de gemeente? Of zouden de andere bestuursorganen (gemeenteraad, rekenkamer, inspecteur van de belastingen, burgemeester) allemaal zelf een FG moeten benoemen?

Een FG kan inderdaad ook optreden voor andere bestuursorganen van de gemeente. Zie ook de informatie die de VNG heeft hier over gepubliceerd heeft.