Kan de gemeente leges heffen voor een inzageverzoek in de vorm van een BRP uittreksel?

Inzage verkrijgen of een overzicht opvragen van de BRP gegevens kan kosteloos.  Er kunnen wel leges in rekening worden gebracht voor een gewaarmerkt uittreksel.