Wie is verantwoordelijk voor informatiebeveiliging in geval van een samenwerkingsverband?

Wanneer u degene bent die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit plaatsvindt (met welke middelen), dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke. U bent samen met de gemeente waarvoor u als samenwerkingsverband taken uitvoert verantwoordelijk voor informatiebeveiliging.

Zie ook:
Factsheet Verwerkersovereenkomsten