Is er een verwerkersovereenkomst nodig voor accountants die voor de vervulling van de controlerende taken persoonsgegevens moeten inzien?

Er moet eerst moet worden vastgesteld of de accountant een verwerker of een verwerkersverantwoordelijke is. De regel is dat de verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. In het geval van een accountscontrole bepaalt de accountant het doel en de middelen en daarmee wordt zij automatisch verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerkersovereenkomst is in dit geval niet nodig. Er is dus geen verwerkersovereenkomst nodig. Wel wordt aanbevolen omĀ op een andere wijze afspraken te maken over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.