Is er voor de gegevensuitwisseling met een zorgaanbieder een verwerkersovereenkomst nodig?

De zorgleverancier stelt zelf het doel en de middelen vast voor de zorg die zij gaan leveren. Daarmee is de zorgaanbieder/leverancier dus een verwerkersverantwoordelijke. Er is in dit geval geen verwerkersovereenkomst nodig. Wel wordt aanbevolen om op een andere wijze afspraken te maken over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst.