Is bij de VNG/IBD bekend welke software voor het maken en verzenden van nieuws AVG-proof is?

Bij de VNG/IBD is geen tool bekend voor het opstellen en verzenden van nieuwsbrieven die AVG proof is. In het algemeen hebben open-source tools die on-premise draaien de voorkeur, zoals Mailman. Daarnaast zijn er vele marktpartijen die dergelijke tools (tegen een vergoeding) aanbieden en de data opslaan in Nederland.

U zou eerst van tevoren een DPIA kunnen uitvoeren om eventuele privacyrisico’s in beeld te brengen. In de DPIA kunt u bijvoorbeeld onderzoeken of de tool geschikt is en waar de gegevens opgeslagen worden. Met name het laatste punt is relevant, omdat er veel tools zijn die gegevens (deels) buiten de EU opslaan. In dat geval mogen de e-mailadressen en eventuele andere persoonsgegevens van burgers niet zomaar naar een organisatie buiten de EU worden verzonden.