Hoeveel FTE is een FG?

Er zijn veel factoren die de omvang van de functie kunnen beïnvloeden zoals de grootte van de gemeente(n), de ervaring van de FG, en de mate waarin de gemeente(n) zicht hebben op de verwerkingen van gegevens en de implementatie van de daarbij behorende maatregelen.
Bovendien moet de functie zich in de praktijk nog vormgeven en heeft de FG waarschijnlijk in het begin meer tijd nodig om zijn functie uit te oefenen en zijn weg te vinden. Het advies is om op basis van de taken (AVG artikel 39) die een FG moet uitvoeren te kijken hoeveel werk dat naar verwachting binnen de gemeente gaat opleveren. De FG moet in ieder geval in staat zijn deze wettelijk vastgelegde taken goed uit te kunnen voeren.

Meer informatie vindt u in de Handreiking Positionering en taken van de FG en in de Richtlijnen FG van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In een van de privacy (be)spreekuren kwam ook een voorbeeld van een urenraming voor de positie van de FG ter sprake. Dit voorbeeld treft u via deze link.