Hoe lang moet de gemeente als werkgever gegevens uit een personeelsdossier bewaren?

In principe is een personeelsdossier een verzameling van verschillende documenten die betrekking heeft op hetzelfde personeelslid. De werkgever is wettelijk verplicht om dit dossier gedurende de daarvoor vastgestelde termijn te bewaren. Op grond van privacywetgeving (AVG) mogen personeelsgegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Dit verklaart waarom er voor de verschillende documenten in het dossier verschillende bewaartermijnen zijn vastgesteld. Deze wettelijk verplichte bewaartermijnen zijn te vinden in de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017, vastgesteld op grond van artikel 5 Archiefwet 1995.

Meer informatie vindt u op de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 of op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.