Hoe kunnen burgers zich legitimeren zodat zij gebruik kunnen maken van hun rechten op grond van de AVG?

Burgers kunnen zich op twee manieren legitimeren: digitaal via een DigiD-omgeving of persoonlijk aan het gemeenteloket met geldig identiteitsbewijs of legitimatiebewijs (geen kopie!). Alleen zo kan de identiteit van betrokkene veilig worden vastgesteld.

Meer informatie over de rechten van betrokkenen vindt u in de Handreiking over de rechten van betrokkenen deel 1 en deel 2.