Hoe kunnen burgers zich legitimeren zodat zij gebruik kunnen maken van hun rechten op grond van de AVG?

Burgers kunnen zich op verschillende manieren legitimeren: digitaal via een DigiD-omgeving, een kopie identiteitsbewijs of persoonlijk aan het gemeenteloket met geldig identiteitsbewijs of legitimatiebewijs. De gemeente moet volgens de rechter genoegen nemen met een kopie identiteitsbewijs als er geen redenen zijn om te twijfelen aan de identiteit.