Hoe kan je betrokkenen de mogelijkheid bieden hun rechten (correctie, verwijdering, bezwaar, klacht, etc.) uit te oefenen?

De gemeente moet processen inrichten om het betrokkenen zo makkelijk mogelijk te maken om hun rechten op grond van de AVG uit te oefenen. Zorg in ieder geval dat u betrokkenen duidelijk informeert over wat hun rechten zijn, waar ze verzoeken of vragen hierover kunnen dienen, en hoe ze dat kunnen doen. Meer informatie over hoe gemeenten processen kunnen inrichten vindt u op pagina’s 7 t/m 9 van de Handreiking over de rechten van betrokkenen deel 1.