Kan er tussen twee verwerkersverantwoordelijken ook een verwerkersovereenkomst afgesloten worden?

In het geval van een gezamenlijke verantwoordelijkheid is het soms onduidelijk wie wanneer precies waarvoor verantwoordelijk is. Daarom kan het raadzaam zijn om daar iets over op te schrijven. Over het algemeen kan dat gewoon in de inkoop- of leveringsovereenkomst voor de leverancier, maar het kan feitelijk op iedere mogelijke manier opgeschreven worden. Meer informatie hierover kunt u vinden in de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.