Kan er tussen twee verwerkersverantwoordelijken ook een verwerkersovereenkomst afgesloten worden?

In het geval van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid moeten partijen afspraken maken over verantwoordelijkheden. Partijen moeten deze afspraken vastleggen. Soms is het noodzakelijk om deze afspraken te publiceren, omdat het voor betrokkenen duidelijk moet zijn bij welke verwerkingsverantwoordelijke zij terecht kunnen om hun rechten uit te oefenen.