Er is geen hoofdovereenkomst, of niet alles is in de hoofdovereenkomst geregeld. Wat nu?

In het geval er geen hoofdovereenkomst is, of een onvolledige hoofdovereenkomst, adviseren wij gemeenten om alsnog een hoofdovereenkomst af te sluiten, of een addendum bij de hoofdovereenkomst overeen te komen. Het aanbrengen van wijzigingen van de standaard VWO is, gelet op de uniformiteit, niet toegestaan. Het ontbreken van een hoofdovereenkomst moet ook niet worden gerepareerd door het aanpassen van de standaard VWO. De VWO vervangt geen lopende afspraken. In aanloop naar 1 januari 2020 zouden situaties als deze moeten kunnen worden beslecht. Ook daarin kan de VNG/IBD u bijstaan.