Wat is de scope van de verantwoording op basis van de BIO? (ENSIA)

De scope van de BIO bestaat uit de bedrijfsvoeringsprocessen van de ambtelijke organisatie. (Grofweg alles waar de gemeentesecretaris eindverantwoordelijk voor is). Een gemeente bepaalt op basis van een eigen risicoafweging de reikwijdte van de verantwoording over de gemeentelijk processen. De gemeente dient ten minimale de primaire processen waar persoonsgegevens in verwerkt te worden binnen de scope van de BIO (en de horizontale verantwoording) te plaatsen. Dit betreft een combinatie van verantwoordelijke, processen en maatregelen.