Op welke wijze zijn de pilot gemeente voor de ENSIA pilot BIO gestart met de implementatie van de BIO?

De pilot gemeenten zijn gestart met de GAP analyse van de IBD. Voor de pilot hebben deze gemeenten geen baselinetoets uitgevoerd, voor alle processen wordt uitgegaan van BBN2.