Bij een control zie ik maatregelen met BBN1 en BBN2 in de BIO. Zijn alle maatregelen verplicht? (ENSIA)

Maatregelen zijn altijd gekoppeld aan een proces. Wanneer vanuit de baselinetoets het proces wordt ingeschat op BBN1, dan implementeert u alle maatregelen met BBN1. Is uw proces ingeschaald op BBN2 niveau dan implementeert u zowel de maatregelen op BBN1 als op BBN2 niveau.