Bij een control zie ik alleen maar BBN1 niveau staan. Kan ik daar zelf maatregelen voor opstellen en de geformuleerde maatregelen op BBN1 laten voor wat het is? (ENSIA)

De maatregelen uit de BIO zijn verplicht zolang de control waarbij deze zijn opgenomen voor uw organisatie van toepassing zijn.