Kan de CISO en de FG een en dezelfde persoon zijn?

De combinatie CISO en FG is niet de meest ideale situatie, maar in wat kleinere organisaties soms wel een werkbare situatie, mits er een ‘veilige cultuur’ bestaat. Er kan als alternatief ook gekeken worden naar een FG voor meer gemeenten. Let op dat de drie bestuursorganen van de gemeente (de burgemeester, het college en de raad – art.6 gemeentewet) allemaal een FG moeten aanstellen – liefst natuurlijk gezamenlijk.

NB. De autoriteit persoonsgegevens heeft hierover nog geen officieel standpunt ingenomen. Het kan zijn dat de toezichthouder deze combinatie zal ontraden.