Dienstverleningsonderzoek 2016/2017

Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk in te kunnen blijven richten verneemt de IBD graag van gemeenten hoe zij de huidige dienstverlening ervaren en wat zij van de IBD verwachten in de toekomst. Om dit in kaart te brengen houdt de IBD een kleinschalig gebruikersonderzoek.

U kunt uw mening geven door onderstaande vragen in te vullen: