Blog: Mijn ervaringen als parttime CISO bij de IBD

De afgelopen jaren heb ik als CISO gewerkt bij de gemeente Haaksbergen. Tijdens die periode heb ik veel gebruik gemaakt van de ondersteuning en producten van de Informatiebeveiligingsdienst. Toen de mogelijkheid zich voordeed om tijdelijk in deeltijd de CISO-stoel bij de IBD te bekleden, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Voor mij waren de belangrijkste redenen:

  • een bijdrage te leveren aan de digitale weerbaarheid van Nederlandse gemeenten;
  • mijn persoonlijke ontwikkeling.

Werken bij de IBD

Het werken binnen de verschillende teams van de IBD is me goed bevallen. Er heerst een prettige werksfeer met enthousiaste adviseurs. Ik vind het oprecht een motiverende omgeving. Ik heb mijn tanden gezet in een aantal opdrachten en vraagstukken, die gericht waren op de versterking van de digitale weerbaarheid van Nederlandse gemeenten. Vanuit mijn ervaring bij de gemeente kon ik praktische inzichten en producten delen, die de IBD weer kon gebruiken voor de dienstverlening aan andere gemeenten.

Waar ik echt enthousiast van werd, was dat adviezen die ik gevraagd en ongevraagd over verschillende onderwerpen gaf, ook regelmatig werden gebruikt voor projecten en eindproducten voor gemeenten! Het delen van best practices werd bijzonder gewaardeerd.

Wat heeft de detachering mij opgeleverd?

Ik had mij een paar doelen gesteld:

  • Een bijdrage leveren op de ontwikkeling van producten en adviezen op het gebied van informatiebeveiliging vanuit de gemeentelijke omgeving
  • Kennis en ervaring opdoen in een organisatie met zowel informatiebeveiligings- als privacyadviseurs
  • Sparren over actuele en complexe vraagstukken die binnen mijn eigen organisatie spelen
  • Ervaring op doen op de CERT

Bij de afronding van de opdracht hebben we (de IBD en ik) gezamenlijk geconcludeerd dat al deze doelen voor zowel de IBD, mijn eigen gemeente, als mijzelf ruimschoots zijn behaald.

Vanuit professioneel oogpunt was het Log4j-incident eind december natuurlijk het hoogtepunt van de opdracht. Hierdoor was ik actief betrokken bij de aanpak van een incident door de CERT in samenwerking met gemeenten. Ik leverde vooral input vanuit de gemeentelijke organisatie en, fungeerde, gebruikmakend van mijn achtergrond in softwareontwikkeling, als sparringpartner over de technische impact en (mogelijke) gevolgen.

– Martijn Slot, bekleedde als CISO van de gemeente Haaksbergen het afgelopen half jaar de parttime CISO-stoel bij de IBD.