Blog: Katalysator op de privacysofa bij de IBD

Als Functionaris voor Gegevensbescherming bij vier gemeentelijke organisaties in midden-Limburg, besefte ik al langer dat gemeenten veel meer zouden kunnen samenwerken. Ook op het gebied van privacy. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD), maar ook VNG in bredere zin, bieden daarvoor talloze mogelijkheden. Ik had ook het beeld dat die samenwerking nog veel dieper kon. Ook tussen de IBD en andere VNG-onderdelen.

Toen ik zag dat de privacystoel bij de IBD weer beschikbaar kwam, voelde ik me dan ook geroepen. Ik stelde me ten doel om me vooral te richten op activiteiten waarbij de verbinding vanuit de IBD met andere onderdelen binnen de VNG of andere, aan gemeenten gerelateerde, partijen belangrijk waren. Op 1 februari was het zover. Mijn half jaartje parttime op ‘de stoel’ zou beginnen! Gedurende een paar maanden was het meer een privacysofa dan een -stoel, omdat ik hem deelde met Kenneth Sleijpen, Privacy officer bij de gemeente Den Haag.

Op de sofa was er volop ruimte om mijn eigen initiatieven te ontwikkelen, maar ook om bij te dragen aan projecten of activiteiten waar anderen in het team mee bezig waren. Beide heb ik dan ook met veel plezier gedaan. Ik rolde er min of meer vanzelf wel in. Zo heb ik kunnen bijdragen aan de interne discussies over de doorontwikkeling van IRPA, het borgingsproduct, en de nieuwe website van de IBD. Maar ook werkte ik mee aan nieuwe, concrete producten zoals gesprekskaartjes voor gemeentesecretarissen, de DPIA Personeelsmonitor voor het A&O fonds en nieuwe functieprofielen voor de FG en de PO. Binnen de VNG ging ik in gesprek om samen te werken aan een handreiking voor samenwerkingsverbanden. Niet alles wat ik probeerde op te pakken eindigde succesvol, maar ‘such is life’, ook bij de IBD.

Misschien wel het mooist vond ik het proces dat ontstond toen ik een reguliere servicedeskvraag van een gemeente oppakte over beleefde knelpunten rondom leerplicht en de Wet politiegegevens (Wpg). Binnen de kortste keren was ik in gesprek met Wpg-auditors, de brancheorganisatie voor leerplichtambtenaren, het VNG-beleidsteam en twee ministeries. Zo snel kan het soms gaan. Misschien was er een min-of-meer buitenstaander nodig die als katalysator kon dienen om dit onderwerp verder te brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit traject ook na mijn afscheid bij de IBD succesvol kan worden afgerond.

Zoals je leest: er is voor elk wat wils bij de IBD. Dus: houd jij je bezig met privacy bij de gemeente? Overweeg dan zeker ook eens plaats te nemen op de privacystoel!

Raymond Ingenhut, FG van vier gemeentelijke organisaties in midden-Limburg