AVG Borgingsproduct 3.0

Borgingsproduct Toetsingskader
Met dit Toetsingskader kan een organisatie toetsen in hoeverre de organisatie doorlopend in staat is om de naleving van de AVG te waarborgen.

Borgingsproduct Handreiking
Deze Handreiking bevat een uitgebreide toelichting op hoe het AVG Borgingsproduct gebruikt moet worden.

Borgingsproduct Rapportage en Verbeterplan
Dit rapportagesjabloon kan gebruikt worden voor het opstellen van jaarplannen, het prioriteren van onderwerpen en het duidelijk krijgen wat daarvoor nodig is, qua tijdsinvestering en financiering.

Borgingsproduct Documentatie
Dit product is een overzichtelijke documentatieadministratie voor alle AVG-documenten die de gemeentelijke organisaties in bezit moeten hebben en moeten onderhouden, waar mogelijk aangevuld met voorbeeldproducten.

Borgingsproduct 2.0
Omdat het voor sommige gemeenten die eerder al gebruik maakten van Borgingsproduct versie 2.0 handig kan zijn om die versie af en toe nog te raadplegen, blijven versie 2.0 en de handreiking daarvoor voorlopig ook beschikbaar.